Events @IISER Kolkata
Tuesday, Nov 15, 2022
 


  19:00 MA2102 presentation -dress rehearsal
19:00 [Extra Class] Dibyendu Das
19:00 CH3102 Class
8:00hr 
9:00hr 
10:00hr 
11:00hr 11:00 Pre-Submission Seminar DMS
12:00hr 
13:00hr 
14:00hr 
15:00hr 15:00 [Lab Meeting] Dr. Anandamohan Ghosh
15:00 Meeting with Deans
16:00hr 
17:00hr 


Venue: